МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД


00757-2014-0003 „Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”

Документация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13

ПЛАЩАНИЯ-14 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-18 /публикувано на 12.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-19 /публикувано на 11.05.2016г./

ПЛАЩАНE 20 /публикувано на 08.06.2016г./

ПЛАЩАНЕ 21 /публикувано на 06.07.2016г./

Информация за изпълнен договор /публикувана на 30.08.2016г./

Информация за изпълнен договор /публикувана на 30.08.2016г./

Информация за изпълнен договор /публикувана на 13.09.2016г./

Информации за изпълнен договор /публикувани на 17.10.2016г./


00757-2014-0002 „Доставка на материали и консумативи за апарат Easy Reader, произведен от Vedalab Франция, за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки (по прекратена позиция № 29 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун.№ 00757-2013-0005 в РОП)”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

Информация ID682693 /публикувана на 14.08.2015г./

 


00757-2014-0001 „Доставка на стерилизационно оборудване, изготвяне на проектна документация, монтаж, пускане в експлоатация и обучение за работа с него за нуждите на Централна стерилизация в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”

Документация

РАЗЯСНЕНИЕ   

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ПЛАЩАНИЯ

Информация ID633415 /публикувана на 14.11.2014г./


00757-2013-0011 „Доставка на храна за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

Информация ID688592 /публикувана на 18.09.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 29.09.2015г./


00757-2013-0010 „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ДОГОВОР-1       ДОГОВОР-2        ДОГОВОР-3        ДОГОВОР-4        ДОГОВОР-5

ДОГОВОР-6       ДОГОВОР-7        ДОГОВОР-8        ДОГОВОР-9        ДОГОВОР-10

ДОГОВОР-11     ДОГОВОР-12      ДОГОВОР-13       ДОГОВОР-14      ДОГОВОР-15

ДОГОВОР-16     ДОГОВОР-17      ДОГОВОР-18       ДОГОВОР-19

Информация ID 659181/публикувана на 01.04.2015г./

Информация ID 659182/публикувана на 01.04.2015г./

Информация ID 622915/публикувана на 24.04.2015г./

Информация ID 622916/публикувана на 24.04.2015г./

Информация ID 731919/публикувана на 28.04.2015г./

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13

ПЛАЩАНИЯ-14 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-17 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-18 /публикувано на 11.05.2016г./

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 21.05.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 16.06.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 24.08.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 29.09.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 07.12.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 17.12.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 09.02.2016г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 12.03.2016г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 05.04.2016г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 28.05.2016г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 01.07.2016г./

Информация ID 667764/публикувана на 20.05.2015г./

Информация ID 667767/публикувана на 20.05.2015г./

Информация ID 667768/публикувана на 20.05.2015г./

Информация ID 667772/публикувана на 20.05.2015г./

Информация ID 667774/публикувана на 20.05.2015г./

Информация ID 670907/публикувана на 10.06.2015г./

Информация ID 670909/публикувана на 10.06.2015г./

Информация ID 670910/публикувана на 10.06.2015г./

Информация ID 670911/публикувана на 10.06.2015г./

Информация ID 682695/публикувана на 14.08.2015г./

Информация ID 690663/публикувана на 05.10.2015г./

Информация ID 691137/публикувана на 07.10.2015г./

Информация ID 691139/публикувана на 07.10.2015г./

Информация ID 701980 /публикувана на 11.12.2015г./

Информация ID 701981 /публикувана на 11.12.2015г./

Информация ID 701983 /публикувана на 11.12.2015г./

Информация ID 701985 /публикувана на 11.12.2015г./

Информация ID 705229 /публикувана на 04.01.2016г./

Информация ID 707339 /публикувана на 13.01.2016г./

Информация ID 712860 /публикувана на 11.02.2016г./

Информация ID 712861 /публикувана на 11.02.2016г./

Информация ID 712865 /публикувана на 11.02.2016г./

Информация ID 712867 /публикувана на 11.02.2016г./

Информация ID 712870 /публикувана на 11.02.2016г./

Информация ID 718235 /публикувана на 08.03.2016г./

Информация ID 718236 /публикувана на 08.03.2016г./

Информация ID 718238 /публикувана на 08.03.2016г./

Информация ID 725567 /публикувана на 05.04.2016г./

 

 


00757-2013-0009 „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-14 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-17 /публикувано на 11.05.2016г./

Информация ID 732920 /публикувана на 11.05.2016г./

ПЛАЩАНE 18 /публикувано на 08.06.2016г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 01.07.2016г./

ПЛАЩАНЕ 19 /публикувано на 06.07.2016г./


00757-2013-0008 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ДОГОВОР-1

ДОГОВОР-2

ДОГОВОР-3

ДОГОВОР-4

ДОГОВОР-5

ДОГОВОР-6

ДОГОВОР-7

ДОГОВОР-8

ДОГОВОР-9

ДОГОВОР-10

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13

Информация ID688618 /публикувана на 18.09.2015г./

ПЛАЩАНИЯ-14

ГАРАНЦИЯ

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-17 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-18 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-19 /публикувано на 11.05.2016г./

ПЛАЩАНE 20  /публикувано на 08.06.2016г./

ПЛАЩАНЕ 21 /публикувано на 06.07.2016г./

Информация ID718233 /публикувана на 08.03.2016г./

Информация ID721465 /публикувана на 23.03.2016г./

Информация ID 725568 /публикувана на 05.04.2016г./

Информация ID 731914 /публикувана на 28.04.2016г./

Информация ID 735615 /публикувана на 06.06.2016г./

Информация ID 735617 /публикувана на 06.06.2016г./

Информация ID 735618 /публикувана на 06.06.2016г./

Информация ID 735619 /публикувана на 06.06.2016г./

Информация ID 739211 /публикувана на 06.07.2016г./


00757-2013-0007 "Доставка на диализни разтвори и химически чиста сол за регенерация на водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки"

ПЛАЩАНИЯ-2

Информация ID635890 /публикувана на 04.12.2014г./

ПЛАЩАНИЯ-3

Информация ID 649031 /публикувана на 18.02.2015г./

ПЛАЩАНИЯ-4

Информация ID 662913/публикувана на 24.04.2015г./

ПЛАЩАНИЯ-5


00757-2013-0006 „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки”

Информация ID 641737 /публикувана на 09.01.2015г./

Информация ID 641738 /публикувана на 09.01.2015г./

ПЛАЩАНИЯ

ГАРАНЦИЯ /публикувана на 02.08.2016г./


00757-2013-0005 „Доставка на лабораторни тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-14 /публикувано на 11.05.2016г./

Информация ID  679937  /публикувана на 30.07.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 10.08.2015г./

Информация ID  682690  /публикувана на 14.08.2015г./

Информация ID  691207  /публикувана на 08.10.2015г./

Информация ID  691209  /публикувана на 08.10.2015г./

Информация ID  691211  /публикувана на 08.10.2015г./

Информация ID 701987 /публикувана на 11.12.2015г./

Информация ID 731911 /публикувана на 28.04.2016г./

ГАРАНЦИЯ /публикувано на 13.10.2015г./


00757-2013-0004 Доставка на електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, в сградите на лечебното заведение в град Разград, на ул.”Коста Петров” № 2

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13

ПЛАЩАНИЯ-14

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-17 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-18 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-19 /публикувано на 11.05.2016г./

ПЛАЩАНE 20 /публикувано на 08.06.2016г./

ПЛАЩАНЕ 21 /публикувано на 06.07.2016г./

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР /публикувана на 05.10.2016г./


00757-2013-0003 Доставка на природен газ за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, в сградите на лечебното заведение в град Разград, на ул.”Коста Петров” № 2

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13

ПЛАЩАНИЯ-14

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-17 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-18 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-19 /публикувано на 11.05.2016г./

ПЛАЩАНЕ 20 /публикувано на 08.06.2016г./

ПЛАЩАНЕ 21 /публикувано на 06.07.2016г./


00757-2013-0002 "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, в сградите на лечебното заведение в град Разград, на ул.”Коста Петров” № 2"

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНИЯ-12

ПЛАЩАНИЯ-13

ПЛАЩАНИЯ-14

ПЛАЩАНИЯ-15 /публикувано на 14.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-16 /публикувано на 12.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-17 /публикувано на 12.03.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-18 /публикувано на 18.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-19 /публикувано на 11.05.2016г./

ПЛАЩАНE 20 /публикувано на 08.06.2016г./

ПЛАЩАНE 21 /публикувано на 06.07.2016г./


00757-2012-0006 „Изпълнение на инженерингпо договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД– град Разград и съпътстващи ремонтни работи”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

ПЛАЩАНE /публикувано на 08.06.2016г./


00757-2012-0005 Извършване на перални услуги за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

ПЛАЩАНИЯ-11

Информация ID705230 /публикувана 04.01.2016г./

ПЛАЩАНИЯ-12


00757-2012-0002 „Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, биопродукти, кръвни тестове, инструменти, хартия и аксесоари за медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

Информация ID633256 /публикувана на 14.11.2014г./

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

Информация ID 641739 /публикувана на 09.01.2015г./

Информация ID 641741 /публикувана на 09.01.2015г./

Информация ID 641743 /публикувана на 09.01.2015г./

Информация ID 641749 /публикувана на 09.01.2015г./

Информация ID 641752 /публикувана на 09.01.2015г./

Информация ID 662910 /публикувана на 24.04.2015г./

ПЛАЩАНИЯ-4

Гаранция /публикувана на 12.11.2015г./

Гаранция /публикувана на 07.12.2015г./

Гаранция /публикувана на 23.03.2016г./


00757-2011-0015 "Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД"

ГАРАНЦИИ

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 10.08.2015г./


 

00757-2010-0008 „Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и биопродукти за нуждите на "МБАЛ "Св. Иван Рилски"-Разград" АД по периодични заявки”

ГАРАНЦИИ

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 30.07.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 12.11.2015г./