МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

ID 9094331 от 07.11.2019г.„Текущ ремонт Психиатрично отделение при „МБАЛ „Св. Иван Рилски“-Разград“ АД”

ОБЯВА /публикувана на 07.11.2019г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 07.11.2019г./

ДЕКЛАРАЦИИ към ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувани на 07.11.2019г./

ПРОТОКОЛ № 1 /публикуван на 28.11.2019г./

РЕШЕНИЕ /публикувано на 28.11.2019г./

ДОГОВОР /публикуван на 06.01.2020г./


ID 9094148 от 01.11.2019г. "Сключване на задължителна професионална застраховка на лицата упражняващи медицинска професия в „МБАЛ „Св.Иван Рилски“-Разград“ АД“

ОБЯВА /публикувана на 01.11.2019г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 01.11.2019г.

РАЗЯСНЕНИЕ /публикувано на 15.11.2019г./

ПРОТОКОЛ 1 /публикуван на 25.11.2019г./

 

ID 9090469 от 19.07.2019г. „Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки”

Обява /публикувана на 19.07.2019г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 19.07.2019г./

Протокол №1 /публикуван на 09.09.2019г./

Решение /публикувано на 09.09.2019г./

Договор /публикуван на 21.10.2019г./

 


ID 9085020 от 21.01.2019г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване - Ротационен ръчен микротом и Осцилиращ аутопсионен трион за нуждите на “МБАЛ “Св.Иван Рилски”-Разград” АД“

Обява /публиувана на 21.01.2019г./

ДОУМЕНТАЦИЯ /публиувана на 21.01.2019г./

Протокол №1 /публикуван на 30.01.2019г./

ДОГОВОР /публикуван на 07.02.2019г./

ДОГОВОР /публикуван на 07.02.2019г./


ID 9081731 от 10.10.2018г. "Сключване на задължителна професионална застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в „МБАЛ „Св.Иван Рилски“-Разград“ АД"

ОБЯВА /публикувана на 10.10.2018г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 10.10.2018г./

Протокол №1 /публикуван на 02.11.2018г./

Застрахователна полица /публикувана на 06.11.2018г./


ID 9080911 от 18.09.2018г. "Сключване на задължителна професионална застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в „МБАЛ „Св.Иван Рилски“-Разград“ АД"

ОБЯВА /публикувана на 18.09.2018г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 18.09.2018г./

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ /публикувана на 09.10.2018г./ID 9063715 от 26.04.2017г.  „Доставка на лабораторни тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

ЗАПОВЕД /публикувана на 26.04.2017г./

ОБЯВА /публикувана на 26.04.2017г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 26.04.2017г./

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК/публикувана на 10.05.2017г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 23.05.2017г./

ДОГОВОР /публикуван на 07.06.2017г./


ID 9058213 от 04.11.2016г. „Транспортиране и  третиране на опасни болнични отпадъци от медицински дейности, генерирани в „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград” АД с код 18.01.02 и с код 18.01.03* - отпадъци, чиито събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции”

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 04.11.2016г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 12.12.2016г.

/ДОГОВОР /публикуван на 11.01.2017г./


ID 9055973 от 30.08.2016г. „Извършване на перални услуги за нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-Разград»АД, включващи пране, дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене на неефектирано и инфектирано болнично бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение, както и предоставяне за ползване на болнично постелъчно бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя »/дата на създаване на раздела 30.08.2016г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 30.08.2016г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 16.09.2016г./

РЕШЕНИЕ /публикувано на 16.09.2016г./

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ /публикувана на 25.10.2016г./


 

ID 9055595 от 22.08.2016г. Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. /дата на създаване на раздела 22.08.2016г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 22.08.2016г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 16.09.2016г./

РЕШЕНИЕ /публикувано на 16.09.2016г./

ДОГОВОРИ /публикувани на 08.11.2016г./

ДОГОВОР /публикуван на 09.08.2017г./


 ID 9054977 от 04.08.2016г. Извършване на перални услуги за нуждите на МБАЛ "Свети Иван Рилски-Разград"АД, включващи пране, дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и инфектирано болнично бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение. /дата на създаване на раздела 04.08.2016г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 04.08.2016г./

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ /публикувана на 15.08.2016г./


 ID 9050643 от 22.02.2016г. Доставка на електроенергия и координация на балансираща група за нуждите на „МБАЛ „Свети Иван Рилски-Разград”АД /дата на създаване на раздела 22.02.2016г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 22.02.2016г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 18.03.2016г./

ДОГОВОР/публикуван на 11.05.2016г/


 ID 9050577 Доставка на канцеларски материали за нуждите на„Свети Иван Рилски-Разград” АД въз основа на периодични заявки /дата на създаване на раздела 19.02.2016г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 19.02.2016г./

ПРОТОКОЛ 1 /публикуван на 18.03.2016г./

ПРОТОКОЛ 2 /публикуван на 28.03.2016г./

ДОГОВОР/публикуван на 18.04.2016г/

ГАРАНЦИИ /публикувано на 28.04.2016г./

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 07.07.2016г/


 

ID 9050521 от 18.02.2016г. Абонаментни услуги по: ремонт и поддръжка на ВиК и ЕЛ инсталации, поддръжка включваща дърводелски, столарски и стъкларски работи и поддръжка на външните площи на територията на МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД /дата на създаване на раздела 18.02.2016г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 18.02.2016г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 18.03.2016г./

ДОГОВОР/публикуван на 18.04.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 07.07.2016г/


 

ID 9049053 от 16.12.2015г. Дотоставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки /дата на създаване на раздела 16.12.2015г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 16.12.2015г./

ПРОТОКОЛ от 26.01.2016г. с Приложение № 1 /публикуван на 27.01.2016г./

ДОГОВОР/публикуван на 11.02.2016г./

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 18.04.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 08.06.2016г/


 

ID9047174 от 29.10.2015г.   „Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от медицински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции” /дата на създаване на раздела 29.10.2015г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 29.10.2015г./

ПРОТОКОЛИ 1/11.11.2015 и 2/23.11.2015 /публикувани на 23.11.2015г./

ДОГОВОР /публикуван на 03.12.2015г./

Гаранция /публикувана на 11.12.2015г./

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 18.04.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 11.05.2016г/

ПЛАЩАНЕ /публикувано на 08.06.2016г./

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 07.07.2016г/


 

ID  9046293 от 29.09.2015г. „Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД” /дата на създаване на раздела – 29.09.2015г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 29.09.2015г./

ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА/публикувана на 01.10.2015г./

ПРОТОКОЛ/публикуван на 16.10.2015г./

РЕШЕНИЕ /публикувано на 16.10.2015г./

ДОГОВОР /публикуван на 13.10.2015г./

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 18.04.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 11.05.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 08.06.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 07.07.2016г/


 

ID 9041843 от  18.05.2015г „Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на портативна   цифрова ехографска система за нуждите на „МБАЛ  Св. Иван Рилски- Разград ” АД”

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 18.05.2015г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 09.06.2015г./

ДОГОВОР

ПЛАЩАНE

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-96.07.2016

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 18.04.2016г

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 11.05.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 08.06.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 07.07.2016г/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ /ПУБЛИКУВАНА НА 06.07.2016г./

 

 ID  9044279 от 28.07.2015г. „Извършване на перални услуги за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, включващи пране, дезинфекциране, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и инфектирано болнично бельо, постеловъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение”/дата на създаване на раздела 28.07.2015г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ /публикувана на 28.07.2015г./

ПРОТОКОЛ /публикуван на 19.08.2015г./

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 18.04.2016г./

ДОГОВОР /публикуван на 15.09.2015г./

ГАРАНЦИЯ /публикуван на 29.09.2015г./

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ 2

ПЛАЩАНИЯ 3

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 18.04.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 11.05.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 08.06.2016г/

ПЛАЩАНИЯ /публикувано на 07.07.2016г/