МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

ОБЯВА: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, находящ се в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЯВА:  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ


 ОБЯВА:  ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ


  ОБЯВА:  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ /29.07.2016г./


ОБЯВА: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕНДИНГ МАШИНИ ЗА ТОПЛИ И СТУДЕНИ НАПИТКИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ /09.10.2017г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД