МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт психиатрично отделение при МБАЛ св. Иван Рилски гр.Разград" /публикувана на 24.09.2019г./

Техническа спецификация /публикувана на 24.09.2019г./

Индикативно ценово предложение /публикувано на 24.09.2019г./

Ценово предложение Вх.№ РД-696#1/02.10.2019г. /публикувано на 03.10.2019г./

 


Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на катетри и апирогенни филтри за хемодиализно лечение в "МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград"АД" / публикувана на 22.08.2019г./

Ценово предложение Вх.№ РД - 688 от 27.08.2019г. /публикувано на 28.08.2019г./

Доклад от 28.08.2019г. за проведените пазарни консултации /публикуван на 28.08.2019г./

 


Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:"Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград"АД /публикувана на 10.04.2019г./

Техническа спецификация /публикувана на 10.04.2019г./

Индикативно ценово предложение /публикувано на 10.04.2019г./

Информация по чл.44 ал.3 т.1 от ЗОП /публикувана на 15.04.2019г./

Индикативно ценово предложение вх№ РД-647/16.04.2019г.  /публикувано на 22.04.2019г./


"Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД" публикувана на 15.08.2014г., на интернет страницата на Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg

ПРЕКРАТЕНА

Документация

Заповед за прекратяване


 "Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД" публикувана на 04.11.2014г., на интернет страницата на Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg. Краен срок за подаване на оферти – 18.11.2014г.

 Документация