МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

ID 9033769 Публична покана от 18.09.2014г.: „Ремонт на сгради 08 и 09 в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2”

Документация

Протокол СМР 08_09 от 07.10.2014г.

Приложение № 1 към Протокол

ДОГОВОР

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

Информация за приключване


ID 9032681Публична поканаот 13.08.2014г.:„Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”

Документация

ПРОТОКОЛ /публикуван на 24.10.2014г./

ДОГОВОР

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-1

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4/

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

Информация за приключване /публикувана на 17,12,2015г.


ID 9032222 Публична покана от 25.07.2014г.: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД от тип: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции(включително телесни части и органи, плаценти и фетуси, банки за кръв и кръвни продукти, спринцовки, игли и скалпели, марли, бинтове, тампони и консумативи за еднократна употреба, гипсови отливки, болнично бельо и работно бельо, отпадъци генерирани в инфекциозно отделение)”

Документация

ПРОТОКОЛ /публикуван на 29.10.2014г./

ДОГОВОР

ГАРАНЦИИ

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-1

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ПЛАЩАНИЯ-7

ПЛАЩАНИЯ-8

ПЛАЩАНИЯ-9

ПЛАЩАНИЯ-10

Информация за приключване /публикувана на 08.03.2016г./


ID 9032330 Публична покана от 30.07.2014г.: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”

Документация

ПРОТОКОЛ /публикуван на 29.10.2014г./

ДОГОВОР

ПЛАЩАНЕ

ПЛАЩАНЕ-1

ПЛАЩАНЕ-2

Информация за  приключване /публикувана на 16.12.2015г./

 


ID 9032301 Публична покана от 29.07.2014г.:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”

Документация

ПРОТОКОЛ /публикуван на 03.11.2014г./

ДОГОВОР

ПЛАЩАНЕ

ПЛАЩАНИЯ-1

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

Информация за  приключване /публикувана на 16.12.2015г./

 


ID 9029942 Публична покана от 31.05.2014г.: „Ремонт на покрива на сгради 08 и 09 в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2”

Документация

ДОГОВОР


ID 9021540 Публична покана от 28.10.2013г.: „Периодична доставка на горива, чрез покупка на безоловен бензин (A95H), дизелово гориво и газ, за зареждане на автомобилите за нуждите на „МБАЛ ” Св. Иван Рилски” - Разград” АД, чрез зареждане в бензиностанции в страната с използване на електронни или други карти”

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

Информация за приключване

ПЛАЩАНИЯ-5


ID 9021532 Публична покана от 28.10.2013г.: „Доставка на мобилен графичен рентгенов апарат за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД”

ПЛАЩАНИЯ

ГАРАНЦИЯ /публикувана на 02.08.2016г./


ID 9021204 Публична покана от 18.10.2013г.: „Транспорт на диализно болни живущи в област Разград от домовете им до „Отделение по хемодиализа” в МБАЛ "Св. Иван Рилски"- Разград” АД - Разград и връщането им обратно, съгласно определен месечен график”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

Информация за приключване

ПЛАЩАНИЯ-3


ID 9016506 Публична покана от 12.06.2013г.: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

Информация за приключване

ПЛАЩАНИЯ-4


ID 9014381 Публична покана от 15.04.2013г.: „Периодична доставка на горива, чрез покупка на безоловен бензин (A95H, A98H), дизелово гориво и газ, за зареждане на автомобилите за нуждите на „МБАЛ ” Св. Иван Рилски” - Разград” АД, чрез зареждане в бензиностанции в страната с използване на електронни или други карти”

Информация за приключване


ID 9013986 Публична покана от 04.04.2013г.: „Доставка на апарат за вакуумна терапия за лечение на трудно заздравяващи рани и пускането му в експлоатация за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД”


ID 9012431 Публична покана от 20.02.2013г.: „Доставка на храни за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”

ПЛАЩАНИЯ

Информация за приключване


ID 9012385 Публична покана от 19.02.2013г.: „Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”

ПЛАЩАНИЯ

Информация за приключване

ПЛАЩАНИ-2


ID9009982 Публична покана от 10.12.2012г. : „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”


ID 9009981 Публична покана от 10.12.2012г. : „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД въз основа на периодични заявки”

ПЛАЩАНИЯ-2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПЛАЩАНИЯ-3


ID9002506 Публична покана от 05.06.2012г. : „Доставка на употребяван пътнически микробус за превоз на болни на хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св. Иван Рилски”-Разград”АД при условията на лизинг с право на закупуване.”

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

ПЛАЩАНИЯ-6

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ


ID 9016578 Публична покана от 14.06.2013г. „Извършване на транспортна услуга за нуждите на ”МБАЛ "Св. Иван Рилски"- Разград” АД – Разград”

ПЛАЩАНИЯ


ID НВМОП-1-22.02.2012г.  „Закупуване чрез разсрочено плащане на нов комбиниран анализатор за изследване на рН, кръвни газове, хемоглобин и електролити за нуждите на Клинична лаборатория при „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД”  - избор на изпълнител, чрез събиране на оферти, по реда на чл.2 ал.1 от НВМОП /отм./

ПЛАЩАНИЯ

ПЛАЩАНИЯ-2

ПЛАЩАНИЯ-3

ПЛАЩАНИЯ-4

ПЛАЩАНИЯ-5

информация за приключване